Formularz odstąpienia od umowy

Wzór:

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Top Ten Hotels J, Aleja Wolności 67/69, 42-202 Częstochowa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1)       ___________________________________________________________________

2)       ___________________________________________________________________

3)       ___________________________________________________________________

4)       ___________________________________________________________________

5)       ___________________________________________________________________

  

Data odbioru rzeczy: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________ 

Numer zamówienia * ________________________

 

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :  _______________________________________ 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

Aby uzyskać wysokie rabaty stwórz koszyk wycen!

  1. Przejdź do wybranej kategorii
  2. Wybierz interesujące Cię produkty i dodaj do wyceny 
  3. Kliknij w “zobacz koszyk wyceny” 
  4. Zmień ilości 
  5. Zaktualizuj wycenę 
  6. Uzupełnij dane w formularzu 
  7. Wyślij do wyceny